PHILIPS DRY & STEAM IRON

PHILIPS DRY IRON GC150/21

Model: GC-150/21
Item Code: T&T 1646PHILIPS DRY IRON GC160

Model: GC-160
Item Code: T&T 1647PHILIPS DRY IRON HD1172

Model: HD-1172
Item Code: T&T 1644PHILIPS DRY IRON HD1301

Model: HD-1301
Item Code: T&T 1648PHILIPS STEAM IRON GC1420

Model: GC-1420
Item Code: T&T 1654